نمایش تمام پست های این دسته بندی

سبک رئالیسم در داستان‌ نویسی: انعکاس حقیقت در دنیای خیال

نویسندگان رئالیست تلاش می‌کنند تا داستانی خلق کنند که گویی از دل واقعیت بیرون آمده و انعکاسی از دنیای پیرامون ما باشد.

بیشتر بخوانید

سوررئالیسم در داستان: سفری به ناخودآگاه

نحوه‌ی ظهور سوررئالیسم در داستان و برخی از ویژگی‌ها و نمونه‌های برجسته‌ی ادبیات سورئال

بیشتر بخوانید

داروینیسم ادبی؛ انقلابی تکاملی در ادبیات

برای بررسی متون ادبی از توهمات مسموم فیلسوف‌ها به سمت دیدگاهی جهان شمول‌تر و در نهایت حقیقت حرکت کنید.

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی طنز در آثار جمالزاده

هدف از این پژوهش بررسی کارکرد طنز در آثار داستانی محمد علی جمالزاده داستان نویس معاصر ایرانی است.

بیشتر بخوانید