نقد ادبی

در صف مخاطب‌ جدی ادبیات باشید.

نمایش تمام پست های این دسته بندی

داروینیسم ادبی؛ انقلابی تکاملی در ادبیات

برای بررسی متون ادبی از توهمات مسموم فیلسوف‌ها به سمت دیدگاهی جهان شمول‌تر و در نهایت حقیقت حرکت کنید.

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی طنز در آثار جمالزاده

هدف از این پژوهش بررسی کارکرد طنز در آثار داستانی محمد علی جمالزاده داستان نویس معاصر ایرانی است.

بیشتر بخوانید